Accounting Tutoring Accounting Tutoring

Combination View Flat View Tree View
Giới thiệu về MBTIvn
MBTI.vn là website chuyên cung cấp Kiến thức và thông tin về Phương pháp trắc nghiệm MBTI (Myers-Briggs Type Indicators) tốt nhất tại Việt Nam. Với hơn 5 năm phát triển, đội ngũ quản trị viên luôn Cập nhật nhanh chóng các phiên bản Trắc nghiệm MBTI chuẩn xác.

Có rất nhiều phương pháp kiểm tra, nhưng phổ biến nhất là Trắc nghiệm MBTI, bởi vì:

Trắc nghiệm MBTI cung cấp cho bạn những câu trả lời quan trọng;
Trắc nghiệm MBTI được các chuyên gia chỉnh sửa và phát triển mỗi năm;
Cấu trúc của trắc nghiệm MBTI rất dễ hiểu;
Sử dụng MBTI vào đời sống có thể cải thiện giao tiếp và kết nối hiệu quả.

Trắc nghiệm MBTI được sử dụng bởi các tổ chức và cá nhân trên khắp thế giới để cải thiện giao tiếp của nhân viên, thúc đẩy hiệu quả trong công việc và cuộc sống cá nhân.
Các tổ chức sử dụng MBTI Test để cải thiện kết nối làm việc theo nhóm và khả năng lãnh đạo. Mỗi thành viên trong một nhóm đều có thể sử dụng Trắc nghiệm MBTI để hiểu nhau hơn, tăng cường giao tiếp và giảm xung đột và cùng nhau tương tác tích cực và hiệu quả hơn.
Tại mbti.vn, bạn sẽ tiếp cận được các kiến thức về:
Xác định 4 nhóm tiêu chí ưu tiên của MBTI ( Hướng ngoại hoặc Hướng nội, Giác Quan hoặc Trực giác, Nguyên tắc hoặc Linh Hoạt và Lý trí hoặc Cảm Xúc)
Hiểu rõ về 16 nhóm tính cách MBTI;
Phát triển các chiến lược để xây dựng mối quan hệ tích cực với những người có sở thích khác với sở thích của bạn;
Sử dụng sự tự nhận thức của bạn để chủ động ngăn chặn những căng thẳng chung có thể nảy sinh trong các mối quan hệ công việc;
….
Bài Trắc nghiệm MBTI online với 76 câu không giới hạn thời gian hoàn thành, không đo lường kỹ năng hoặc khả năng của bạn.
Trắc nghiệm MBTI có thể giúp bạn nhận thức được sở thích cụ thể của mình và hiểu rõ hơn và đưa ra những điểm mạnh khác nhau của từng người. Đây là một cơ hội định hướng phát triển sớm dành cho mọi lựa tuổi.
Sơ lược về Trắc nghiệm MBTI
Trắc nghiệm MBTI (Myers-Briggs Type Indicators) được phát triển bởi Isabel Briggs Myers và mẹ của cô, Katharine Cook Briggs, người đã dành nhiều năm để quan sát mọi người. Trắc nghiệm MBTI dựa trên lý thuyết do nhà tâm lý học Carl Jung đề xuất.
Mục tiêu của họ là giúp mọi người hiểu được sự khác biệt tự nhiên và lành mạnh trong cách tiếp nhận thông tin và đi đến kết luận dẫn đến những cách khác nhau mà con người hành động và phản ứng, đưa ra lựa chọn trong cuộc sống, liên kết với người khác dễ dàng hơn.
Trắc nghiệm MBTI có thể sử dụng thông tin để xem xét các khía cạnh chung của tâm lý con người. Bằng cách xác định Phần lớn Kiểu tính cách của những người hoặc nhóm quan trọng, người sử dụng bài Test MBTI có thể đạt được hiểu biết sâu sắc về tính cách và định hướng phát triển tương lai.

Bài kiểm tra MBTI hoặc các bài kiểm tra tính cách khác là công cụ tuyệt vời cho giáo viên, huấn luyện viên, chuyên gia giáo dục, ... Phân loại 16 nhóm tính cách trong MBTI mang đến cho họ một hệ thống tiêu chuẩn phân loại nhân cách con người và nhận biết xu hướng, khả năng tự nhiên của học sinh, từ đó phân loại và xây dựng hướng đi cụ thể cho từng loại tính cách.

Tính cách có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực nghề nghiệp, do đó, kết quả của bài kiểm tra MBTI cũng được phát triển và định hướng cho các bài kiểm tra nghề nghiệp.

Lưu ý:
Các lý thuyết về 16 loại tính cách sẽ làm nền tảng cho Bài kiểm tra MBTI giúp người dùng dễ hiểu ở mức độ cơ bản. Phần này tìm cách giải thích nhiều lý thuyết và ý tưởng, với kiến thức này sẽ giúp người dùng phát triển nhận thức về bản thân cao hơn.
Hoàn thành các bài kiểm tra tính cách mà không có kiến ​​thức về các lý thuyết hỗ trợ có thể là một trải nghiệm khó chịu và sai lầm - đặc biệt nếu kết quả từ bài kiểm tra tính cách không được giải thích đúng.
Website: https://mbti.vn
Flag Flag

Staging Enabled